Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları

ÇapE-poçt

1."Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2."İl ərzində 90 gündən çox olmayan müddətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ezamiyyətdə olan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin alınması tələb olunmayan fəaliyyət sahələrinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

3.“Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən iş icazəsi blankının ciddi hesabat sənədi kimi uçotu Qaydaları”nın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən iş icazəsinin təsvirinin spesifikasiyasının və nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 19 mart tarixli 33 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

4.“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 08 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

5."Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən iş icazəsi blankının ciddi hesabat sənədi kimi uçotu Qaydaları"nın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində haqqı  ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən iş icazəsinin təsvirinin, spesifikasiyasının və nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

6. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul оlan əcnəbilərin 2013-cü il üçün əmək miqrasiyası kvоtasının təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

7."Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 sentyabr tarixli 83 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

9. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərin 2012-ci il üçün əmək miqrasiyası kvotasının təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10. “Turistlərə elektron viza almaq hüququnu əldə etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət gostərən turizm şirkətlərinin akkreditasiyadan kecməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

11. "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

12. “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli 103 nomrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

13. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların Saxlanılması Mərkəzinin daxili intizam Qaydaları

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların Saxlanılması Mərkəzinin daxili intizam Qaydaları”
Joomla 1.5