"Miqrasiya təbii bir prosesdir. Onun qarşısını almaq olmaz, almaq da lazım deyil və ümumən müsbət xarakter daşıyır. Dünyada miqrasiya prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir"

Heydər Əliyev
Ulu Öndər
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN YARADILMASI HAQQINDA NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN FƏRMANI
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKAS
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİ
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİ
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"də dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTA
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİS
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKAS
"Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİ
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanına dəyişiklik edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏD
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin bəzi fərmanlarına və sərəncamına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN FƏRMANI
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 31 may tarixli 200-III FR nömrəli Fərmanına dəyişikliklər edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ