"Miqrasiya təbii bir prosesdir. Onun qarşısını almaq olmaz, almaqda lazım deyil və ümumən müsbət xarakter daşıyır. Dünyada miqrasiya prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir"

Heydər Əliyev
Ulu Öndər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti

-

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti üçün tələb olunan sənədlər