"Miqrasiya təbii bir prosesdir. Onun qarşısını almaq olmaz, almaqda lazım deyil və ümumən müsbət xarakter daşıyır. Dünyada miqrasiya prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir"

Heydər Əliyev
Ulu Öndər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazənin alınması (müddətinin uzadılması) ilə bağlı müraciətin və sənədlərin qəbulu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  daimi yaşamaq üçün icazənin alınması (müddətinin uzadılması) ilə bağlı  müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti

-

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  daimi yaşamaq üçün icazənin alınması (müddətinin uzadılması) ilə bağlı  müraciətin və sənədlərin qəbulu reqlamenti üçün tələb olunan  sənədlər